Firma

Naša spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky 19. októbra 1994 ako jedna z prvých direkt marketingových agentúr na slovenskom trhu.
Ťažiskovým zameraním agentúry boli od začiatku direkt mailové aktivity, ktoré boli na základe záujmu klientov postupne dopĺňané telemarketingovými službami.
Rastúci záujem o telemarketingové služby vyústil v roku 2003 do vytvorenia profesionálneho outsourcingového call centra.
V súčasnosti poskytujeme služby v dvoch základných oblastiach:
spracovanie a podaj poštových zásielok
outsourcing klientskeho servisu  
Základom našej práce je dôsledný procesný prístup s dôrazom na manažment kvality. 
Každému klientovi sa venujeme individuálne na základe detailnej analýzy jeho potrieb a vytvárame preňho na mieru šitú zostavu služieb  ostupov. 

Naša spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky 19. októbra 1994 ako jedna z prvých direkt marketingových agentúr na slovenskom trhu.

Ťažiskovým zameraním agentúry boli od začiatku direkt mailové aktivity, ktoré boli na základe záujmu klientov postupne dopĺňané telemarketingovými službami.

Rastúci záujem o telemarketingové služby vyústil v roku 2003 do vytvorenia profesionálneho outsourcingového call centra.

V súčasnosti poskytujeme služby v dvoch základných oblastiach:

  • spracovanie a podaj poštových zásielok
  • outsourcing klientskeho servisu  

Základom našej práce je dôsledný procesný prístup s dôrazom na manažment kvality. 

Každému klientovi sa venujeme individuálne na základe detailnej analýzy jeho potrieb a vytvárame preňho na mieru šitú zostavu služieb a postupov. 

HERMES DM
Sme tu pre vás už 20 rokov.
Ďakujeme za vašu priazeň.