Služby

Outsourcing klientskeho servisu:
 • správa a prevádzka zákazníckych, objednávkových, reklamačných, informačných a marketingových telefonických liniek
 • profesionálne spracovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov podľa individuálnych projektových nastavení
 • realizácia telefonických prieskumov, ankiet a iných aktivít zameraných na zistenie potrieb a preferencií zákazníkov (v rámci špeciálnych projektov alebo v rámci štandardných nastavení prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov)
 • realizácia telemarketingových kampaní zameraných na predaj tovarov a služieb potenciálnym zákazníkom (Cold Calls, Non Responders Calls) a existujúcim zákazníkom (Cross Selling, Up-Selling, Retention)
 • správa vstupných kanálov písomnej komunikácie so zákazníkmi (P. O. Boxov, e-mailových schránok, webových výstupov, faxov, sms liniek)
 • spracovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej písomnej korešpondencie podľa individuálnych projektových nastavení
 • spracovanie obchodnej korešpondencie (objednávok, zmlúv, kupónov, návratiek, biznis lídov) podľa individuálnych projektových nastavení
 • fyzická a elektronická archivácia korešpondencie
 • administratívne spracovanie vráteného tovaru, výmeny a refundácie
 • ďalšie služby zákazníckeho servisu podľa individuálnych potrieb zadávateľa
 • lokalizácia marketingových a zákazníckych materiálov a kampaní (editovanie a preklady)
 • poradenstvo, školenie a externá supervízia interných zákazníckych oddelení

Spracovanie a podaj poštových zásielok:

 • kompletná príprava, výroba a spracovanie poštových zásielok
  - cielenie kampaní, poradenstvo, manažment projektov
  - tlačová produkcia
  - lettershop (balenie a obálkovanie)
 • podaj poštových zásielok
  - zmluvné poštové služby šité na mieru
HERMES DM
Sme tu pre vás už 20 rokov.
Ďakujeme za vašu priazeň.